Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

Intervencije u 2022.-oj godini

Tehnička intervencija: 18
Požar: 39
Ostalo: 2

17_Požar otvorenog prostora_Salinovec

Dana, 12.03.2022. u 15:08 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Salinovcu (Predio Pecinka). Na intervenciju je upućeno šumsko vozilo sa tri vatrogasca. Na mjestu intervencije zatečena je opožarena površina cca 50x20 šume i niskog raslinja. Požar je zahvatio naslagana ogrijevna drva. Članovi DVD-a Salinovec do dolaska DVD-a Ivanec na mjesto intervencije već su započeli sa gašenjem . Gašenje je nastavljeno sa vitlima za brzu navalu, a utrošeno je cca 1000 l vode.

16_Požar otvorenog prostora_Prigorec

Dana, 12.03.2022. nakon zaprimljene dojave o požaru otvorenog prostora u Prigorcu, na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa tri vatrogasca, obzirom da su tri vozila sa 6 ljudi već bila na putu prema Škriljevcu. Putem prema mjestu intervencije iskomunicirano je sa šumskim vozilom DVD-a Ivanec da se povlači iz Škriljevca i dolazi u Prigorec. Na mjestu intervencije zatečen je požar niskog raslinja i trave na površini 100x 20 m. Uz pomoć 2 vitla za brzu navalu požar je vrlo brzo stavljen pod kontrolu i ugšen. Na mjesto intervencije dolazi DVD Salinovec i DVD Margečan i zajednički se vrši sanacija požarišta.

15_Požar šume_Škriljevec

Nakon zaprimljene dojava o požaru šume u Škriljevcu, na intervenciju su upućena tri vozila sa 6 vatrogasaca. Na putu prema Škriljevcu zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Prigorcu te je šumsko vozilo preusmjereno u Prigorec, dok je AC i zapovjedno nastavilo u Škriljevec gdje je u suradnji sa DVDom Radovan požar ugašen.

15-19_Požari otvorenog prostora i jedna dimnjak

Iako vikend službeno još nije završio vatrogasci DVD-a Ivanec proveli su ga aktivno. Pet požara u dva dana. Lokacije: Škriljevec, Salinovec i Prigorec. Na tri navedene lokacije radilo se o požarima otvorenog prostora i jednom požaru dimnjaka. Svi požari vrlo brzo su stavljeni pod kontrolu i uspješno su ugašeni. Na pet intervencija sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila. Za gašenje svih požara utrošeno je ukupno 6 sati. 

14_Požar dimnjaka_Salinovec

Dana, 08.03.2022. u 22:06 sati nakon dojave iz VOCa JVP Varaždin na intervenciju požara dimnjaka u Salinovec izašlo je  navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Na požaru su bili i vatrogasci iz DVDa Salinovec. Opožareni dimnjak vrlo brzo je ugašen, te je uslijedio povratak u DVD. Intervencija je završila u 22:35 sati.

13_Ispomoć djelatnicima ZHM

Dana 08.03.2022. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, pomoć djelatnicima hitne pomoći kod prijenosa unesrećene osobe u Ivancu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo s 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije unesrećeni je dopremljen do vozila HMP i predan na daljnje zbrinjavanje.  Intervencija je završila u 09:05 sati.

12_Ispumpavanje vode Jerovec

Dana 25.02.2022. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, ispumpavanje vode u Jerovcu. Na intervenciju je upućeno NV sa 6 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije uočeno je da voda iz vanjske odvodne kanalice, a koja je bila začepljena postepeno ide prema ljetnoj kuhinji. S obzirom na to da nije bilo potrebe za našom intervencijom vlasnici je sugerirano da pozove komunalno poduzeće koje će pokušati odčepiti odvode.

11_POžar otvorenog prostora Horvatsko

Dana 24.02.2022. godine u 18:48 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na Horvatskom . Na intervenciju je upućeno šumsko vozilo, autocisterna i zapovjedno vozilo s ukupno 9 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar trave i niskog raslinja uz samu prometnicu. Požar je ugašen pomoću monitora i vitla za brzu navalu, a za  gašenje je utrošeno cca 500 litara vode.

10_Požar otvorenog prostora_Salinovec

Dana 24.02.2022. godine u 15:47 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Salinovcu . Na intervenciju je upućeno šumsko i zapovjedno vozilo s ukupno 7 vatrogasaca. Autocisterna je ostala u pripravnosti.  Na mjestu intervencije zatečeni su pripadnici DVD-a Salinovec koji su lokalizirali požar. Radilo se o požaru šikare i granja iz vinograda koje je vlasnik zapalio. Zbog nepristupačnog terena požar je ugašen pomoću naprtnjača. Za gašenje je utrošeno cca 400 litara vode. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec.

09_Požar vozila_Vuglovec

Dana 19.02.2022. godine u 17:33 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru automobila u Vuglovcu (prema "Šumskoj vili"). Na intervenciju je upućeno šumsko vozilo s 2 vatrogasca. Na putu prema mjestu intervencije zaprimljena je informacija da je vozilo ugašeno od strane vlasnika.  Autocisterna koja je kretala iz DVDa na intervenciju je opozvana, a šumsko vozilo nastavilo je prema mjestu dojave. Na mjestu intervencije zatečeno je parkirano osobno vozilo iz kojeg se u predjelu motora dimilo. Zbog još uvijek visoke temperature opožareno vozilo je uz pomoć vitla ohlađeno, a požar je u potpunosti ugašen. Do našeg dolaska vlasnik je uz pomoć protupožarnog...

Stranice