Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

Intervencije u 2022.-oj godini

Tehnička intervencija: 18
Požar: 39
Ostalo: 2

38_tehnička intervencija _Bedenec

Dana, 06.06. 2022. u 20:36 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u Bedencu. Intervencija je odrađena sa navalnim i zapovjednim vozilom i ukupno 12 vatrogasaca iz DVDa Ivanec. Vozač je dobro, a na vozilu je otpojen akumulator. Vatrogasci su se u DVD vratili u 10:04 sati.

37_Požar klijeti_Škriljevec

Požar koji je 12.05.2022. godine buknuo na vikend kući u Škriljevcu ugasili su vatrogasci DVD-a Ivanec. Dojava  o požaru iz VOC-a JVP Grada Varaždina stigla je u 13:29 sati. Na intervenciji je sudjelovalo 9 vatrogasaca sa navalnim vozilom i auto cisternom. Obzirom da je požar zatečen u potpuno razbuktaloj fazi, krovište vikend kuće u potpunosti je izorjelo, a podrumska prostorija  je djelomično spašena. Nakon što je požar stavljen pod kontrolu u objektu je pronađena plinska boca koja srećom nije eksplodirala. Prostor je dodatno odimljen uz pomoć ventilatora. Na mjestu intervencije bili su nazočni i djelatnici PP Ivanec. U 15:12 sati intervencija je privedena kraju.

36_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana,08.05.2022. putem sirene iz VOCa zaprimljena je dojava o potrebi za sanacijom prometnice nakon prometne nezgode. Na intervenciju je upućeno navalno i šumsko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije izvršena je stabilizacija vozila, odvajanje akumulatora, sanacija i pranje prometnice i u suradnji sa djelatnicim policije djelomično propuštanje prometa. Osoba koja je upravljala vozilom zbrinuta je od strane djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. Zbog istjecanja ulja i goriva iz vozila, prometnica je posipana sa apsorbensom. Intervencija je završila u 18:49 sati.  

35_Požar osobnog vozila_Ivanec_Izvid

Dana, 01.05.2022. u 19:17 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila  u Ivancu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa  6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovlljeno je da požara nema, a neugodno pucketanje dolazilo je iz DPF filtera.Nako provjere područja motora sa termo kamerom ustanovljeno je da nema opasnosti za nastanak požara. Uslijedio je povratak u DVD.  

34_požar otvorenog prostora_Prigorec

Dana 21.04.2022. godine u 22:39 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Prigorcu, cesta prema Željeznici. Na intervenciju je upućeno šumsko i zapovjedno vozilo s 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar šikare i niskog raslinja na površini od cca 50 x 50 metara. Za gašenje požara  utrošeno je cca 250 litara vode.  Intervencija je završila u 23:31 sati.

33_Požar trafostanice_Ivanec

Dana, 19.04.2022. u 09:18 sati iz VOCa JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru trafostanice u Ulici Metoda Hrga u Ivancu.Požar izbio na trafostanici unutar ograde bivšeg Varteksa. U suradnji sa djelatnicima HEP-a trafostanica je otvorena, a požar na kablovima ugašen je uz pomoć jednog aparata za početno gašenje požara. Na intervenciji je sudjelovalo 13 vatrogasaca sa  navalnim vozilom, auto cisternom i kombi vozilom. Intervencija je završila u 09:51 sati.

32_tehnička intervencija otvaranja stana_Ivanec

Dana, 17.04.2022. iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji otvaranja vrata stana u  Ivancu. Na intervenciju je upućeno navalno i kombi vozilo sa 10 vatrogasaca. Na mjestu intervecnije zatečeni su pripadnici PP Ivanec, gdje dogovoreno da će sve radnje u vezi ulaska u stan odraditi pripadnici PU Varaždinske. Intervencija je završila u 14:43 sati.

31_Požar automobila_Ivanečko Naselje

Dana 15.04.2022. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila  na parkiralištu Konzuma u Ivancu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i auto cisterna sa ukupno 7 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečen je vlasnik koji je sam djelomično pogasio plamen u predjelu motora. Požar je u potpunosti ugašen uz pomoć  vitla za brzu navalu. Utrošeno je cca 50 litara vode. Intervencija je završila 13:56 sati. 

30_Požar dimnjaka_Prigorec

Dana, 01.04.2022. u 13:52 sati iz VOCa JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Prigorcu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije, već  u 14:00 sati, ustanovljeno je da nema potrebe za našom intervencijom jer nema opasnosti za širenje požara. Nakon što je vlasnici sugerirano da ne loži do dolaska dimnjačara uslijedio je povratak u DVD. Još jedno "slobodno" popodne provedeno na DVDu. :(

29_Ispumpavanje vode_Jerovec

Dana, 31.03.2022. u 22:15 sati zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode u  Jerovcu. Na intervenciju je upućeno NV sa 4 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o poplavljnom podrumskom prostoru u kojem je smještena kuhinja, a voda je izvirala iz poda. Voda je djelomično ipumpana uz pomoć el.potopne pumpe. Za riješenje problema vlasnici je sugerirano da pozove Ivkom. Intervencija je završila u 22:59.

Stranice