Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

15-19_Požari otvorenog prostora i jedna dimnjak

Iako vikend službeno još nije završio vatrogasci DVD-a Ivanec proveli su ga aktivno. Pet požara u dva dana. Lokacije: Škriljevec, Salinovec i Prigorec. Na tri navedene lokacije radilo se o požarima otvorenog prostora i jednom požaru dimnjaka. Svi požari vrlo brzo su stavljeni pod kontrolu i uspješno su ugašeni. Na pet intervencija sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa više vatrogasnih vozila. Za gašenje svih požara utrošeno je ukupno 6 sati. 

Kategorija intervencije: