Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

Najnoviji sadržaj

Dana, 06.11.2020. u 12:57 sati zaprimljena je dojava o požaru u kući (požar nape) u Ulici A. Mihanovića u Ivancu. Na intervenciju je upućeno  NV i AC sa 6 vatrogasaca. U pripravnosti ostaju još dva vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je požar već ugašen od strane vlasnika. El. energija i plin su isključeni. Izvršena je dodatna provjera. Intervencija je završila u 13:21 sati.
Dana 26.10.2020. godine u 12:59 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, otvaranje stana u stambenoj zgradi na drugom katu u kojoj se nalazila ozlijeđena osoba. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i autoljestva sa 7 vatrogasaca. S obzirom na to da se radilo o protuprovalnim vratima, a zbog ozbiljnosti situacije, u stan se ušlo razbijanjem i ulaskom u stan preko prozora. Za ulazak u stan korištena je autoljestva s košarom. U stanu smo zatekli  slabo pokretne osobu koja je ležala na podu i te se nije žalila na bolove i slično. Do dolaska HMP na mjestu intervencije su ostali djelatnici policijske postaje Ivanec. Intervencija je završila u 13:41 sati...
Dana, 21.10. 2020. u 23:49 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla koje je uslijed olujnog vjetra palo na prometnicu kod Žganog Vina na Ivanščici. Zbog stabla na prometnici, četiri osobe sa osobnim vozilom ostale su zarobljene kod Žganog Vina i nisu se mogle spustiti u podnožje planine. Na intervenciju je upućeno tehničko i kombi vozilo sa 6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije, na kojem je intervencija odrađena i u popodnevnim satima, zatečena su još dva stabla koja su prepriječila prometnicu. Uz pomoć motornih pila stabla su razrezana i omogućen je prolaz na tom dijelu prometnice. O svemu je obaviješten VOC JVP Varaždin, te je sugerirano da policija...
Dana, 21.10.2020. u 13:29 sati, uslijed povratka s prethodne intervencije iz VOC-a Je zaprimljena još jedna dojava o stablu na cesti u Vinogradskoj ulici u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije, zatečeno stablo oraha koje s euslijed olujnog vjetra prevrnulo na prometnicu čime je bio onemogućen promet. Stablo je izrezano na manje komade i uklonjeno uz rub ceste. Intervencija je završila u 13:45 sati.
Dana, 21.10.2020. 12:47 sati zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla koje je palo na prometnicu kod Žganog Vina na Ivanščici. Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa 7 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečena su tri stabla koja su pala preko prometnice u blizini Žganog Vina. Uz pomoć motornih pila stabla su razrezana i uklonjena tako da je promet bio privremeno omogućen. KOntaktirano je PZC da već komade stabala ukloni s ruba ceste. Intervencija je završila u 13:29 sati.
Dana, 16.10.2020. u 14:38 sati iz VOC-a JVP varaždin zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz objekta u Kaniži.  Na intervenciju je izašlo zapovjedno vozilo sa tri vatrogasca. Na mjestu intervencije zatečen je vlasnik objekta kojem je u podrumskim prostorijama bilo cca 15 m3 vode. Voda je uz pomoć potopne el. pumpe ispumpana iz podruma. Intervencija je završena u 16:24 sati.
Dana 16.10.2020. godine u 13:06 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o pružanju pomoći prilikom iznošenja preminule osobe iz šume između Radovana i Peca. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo s 5 vatrogasaca, a nakon desetak minuta i zapovjedno vozilo s 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije zatečeni su članovi DVD-a Radovan i djelatnici PP Ivanec.  Nakon izvršenog očevida unesrećeni je prenesen do pogrebnog vozila. Intervencija je završila u 14:42 sati.
Dana, 16.10.2020. u 07:10 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila u mjestu Gačice. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo  i auto cisterna sa 8 vatrogasaca. U domu su ostala još 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije vatrogasci  DVDa Gačice su započeli sa intervencijom.  Intervenciju su do kraja odradili članovi DVD-a Gačice, a članovi DVD-a Ivanec su se vratili u DVD. Intervencija je završila u 07:52 sati.
Dana, 14.10.2020. u 09:38 sati, iz VOC-a JVP varaždin zaprimljena je dojava o potrebi izvlačenja unesrećene osobe iz šume u Ivanečkoj Željeznici. Na intervenciju je izašlo tehničko vozilo sa 4 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije članovi DVD-a Ivanec i Salinovec vrlo brzo su locirali unesrećenu osobu koja je prilikom traženja gljiva na spomenutom području zadobila ozljedu gležnja. Osoba je premještena u nosila i pod nadzorom djelatnika HMP spuštena do vozila HMP. Ozlijeđena osoba prevezena je u OB Varaždin. Intervencija je završena u 10:30 sati.  
Dana 03.10.2020. godine u 20:50 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja krova koji je uslijed olujnog nevremena bačen na prometnicu u Jerovcu, predio Kuljevčica. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo s pet vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo krovnu konstrukciju s limenim pokrovom (cca 50 m2) koja je otkinuta s gospodarskih zgrada. Krovna konstrukcija je uklonjena s prometnice pomoću radnog stroja - kombinirke koji je naišao u trenutku intervencije. Intervencija je završila u 21:15 sati!