Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

Intervencije u 2020.-oj godini

Tehnička intervencija: 45
Požar: 24

69_Ispumpavanje vode Kaniža

Dana 30.12.2020. zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanjem vode u mjestu Kaniža 1. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 7 vatrogasaca. Uz pomoć jedne motorne i jedne el. potopne pumpe ispumpano je cca 10m3 vode. Površina podrumskih prostroija je bila 20m2. Intervencija je završila u 15:08 sati.

61_Sanacija krovišta nakon potresa

Dana 29.12.2020. godine u 14:44 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji - urušavanje dimnjaka. Na intervenciju je upućeno ZV s 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o starijoj stambenoj građevini. Djelovanjem potresa urušio se veći dio dimnjaka i dio krovišta. Nakon izvida pozvana je AIL i TV sa 7 vatrogasaca. Zbog opasnosti od urušavanja krovišta onemogućen je pristup na sam krov da se pokrije dio koji je prokišnjavao. Prilaz AIL bio je onemogućen. Na intervenciju je pozvana elektra s manjom zglobnom platformom.  S obzirom na to da niti elektrino vozilo nije moglo pristupiti ugroženom djelu krovišta, na potkrovlje je postavljen...

60_osiguranje mjesta nakon potresa

Dana 29.12.2020. godine u 14:04 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, puknuto pročelje stambene zgrade na adresi Vladimira Nazora 5. Budući da smo odrađivali intervenciju na Bedencu, izlazak na intervenciju je bio duži, 14:15 sati. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo stanare koji su nam pokazali popucano pročelje stambene zgrade. S obzirom na to da trenutno ne prijeti urušavanje pročelja, područje oko pročelja je ograđeno i onemogućen prilaz prolaznicima i stanarima. Pozvan je statičar koji je naknadno utvrdio da nema opasnosti već se radi o popucanoj fasadi objekta. intervencija je završila u 14:43 sati.

Stranice