Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

Intervencije u 2020.-oj godini

Tehnička intervencija: 45
Požar: 24

09_Tehnička intervencija _Horvatsko

Dana, 10.02.2020. nakon intervencije u Varaždinskoj 5 vatrogasaca sa tehničkim vozilom  upućeno je na tehničku intervenciju prekrivanja krova na Horvatsko gdje je uslijed jakog vjetra dio krova na obiteljskoj kući raskriven. Krov je pokriven novim crijepovima.

08_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 10.02.2020. istovremeno sa intervencijom u Kaniži upućeni smo na tehničku intervenciju gdje je olujni vjetar srušio kompletni krov sa trgovine autodijelova u Varaždinskoj ulici. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 6 vatrogasaca. Olujni vjetar srušio je krov prekriven limenim pločama površine cca 60m2.Dio krova pao je ispred trgovine, a dio na susjedno dvorište. Usred intervencije priključilo se još 5 vatrogasaca sa navalnim vozilom i 1 vatrogasaca sa zapovjednim vozilom.Cijela ploha krova razrezana je na dva dijela i pažljivo spušten na tlo, a dio je preklopljen na susjednom dvorištu. Nakon što više nije bilo opasnosti upućeni smo na slijedeće dvije intervencije.

07_Tehnička intervencija_Kaniža

Dana, 10.02.2020. iz VOC-a JVP grada Varaždina zaprimljena je dojava o raskrivenom krovu  u Kaniži. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije na obiteljskoj kući uslijed olujnog vjetra popadalo je desetak crijepova. Crijepovi su vraćeni na mjesto. Nakon odrađenog posla upućeni smo na ispomoć na intervenciju u Varaždinskoj Ulici gdje je vjetar srušio kompletno krovište, a dio vatrogasaca iz DVD-a Ivanec je već bio tamo.

06_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 10.02. 2020. u 08:15 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja dijela odlomljenog krovnog pokrova u Ulici S. Vukovića 6 u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa 9 vatrogasaca. Uz pomoć ljestve rastegače uklonjeno je nekoliko m2 šindre i oluk koji je visio sa krova. Intervencija je završila u 08:35 sati

05_tehnička intervencija _Ivanec

Dana, 10.02. 2020. u 07:50 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja dijela krovišta pomoćnog objekta u Ulici S. Vukovića 4 u Ivancu.Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa ukupno 9 vatrogasaca.  Kompletni krov sa garaže je uslijed jakog vjetra pao ispred kuće pa vlasnica nije mogla van. Krov sa limenim pokrovom površine cca 12 m2 odvučen je od vrata, a vlasnici je oslobođen  prolaz do kotlovnice. Intervencija je završila u 08:14 sati.

04_Požar osobnog vozila Ivanec

Dana, 27.01.2020. u 06:46 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila kod semafora u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV i AC sa 5 vatrogasca.  Na mjestu intervencije zatečeno je osobno vozilo  iz kojeg se dimilo. Navedeno  vozilo sudjelovalo je u prometnoj nezgodi prilikom čega je došlo do kratkog spoja na instalacijama. Uz pomoć hidrauličkog alata otvoren je poklopac motora te je otpojen akumulator. Požar na električnim instalacijama koje su se uslijed kratkog spoja počele dimiti je ugašen. U DVD-u u pripravnosti su bila još 4 člana DVD-a. Intervencija je završila u 07:18 sati.

03_prometna nezgoda_Lepoglava

Dana, 20.01.2020. u   sati, iz VOC JVP Varaždin u 12:29 sati zaprimljena je dojava o prevrnutom osobnom vozilu kod Spomen groblja u Lepoglavi. Na tehničku intervenciju izašlo je tahničko vozilo  sa 6 vatrogasaca. Do dolaska na mjesto intervencije članovi DVD-a Lepoglava već su uspjeli izbaviti vozača iz vozila. Vozač je bio pri svjesti te su ga preuzeli djelatnici HMP. Zajedno sa članovima DVD-a Lepoglava  vozilo je izvučeno na prometnicu te mu je iz sigurnosnih razloga otpojen akumulator. Intervencija je završila u 13:55 sati.

02_Požar dimnjaka_Ivanec

Dana, 15.01.2020. u 12:39 sati iz VOC-a JVP grada Varaždina zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka na obiteljskoj kući u Ulici R. Rajtera . Na intervenciju je upućeno NV sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije dočekala nas je vlasnica te nam pokazala opožareni dimnjak. Dimnjak je već bio u fazi gašenja i polako se počeo hladiti tako da nije bilo potrebe za gašenjem. Od VOC-a je zatraženo da obavijesti dimnjačarsku službu, a vlasnicima je zabranjeno loženje do dolaska dimnjačara. Intervencija je završila u 13:10 sati.

01_Požar kuhinje _Gečkovec

Dana 02.01.2020. godine u 17:36 sati iz VOC-a JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o požaru kuhinje u Gečkovcu. Na intervenciju je izašlo NV i AC sa 8 vatrogasaca.  Na mjestu intervencije dočekala nas je vlasnica koja je do našeg dolaska požar već sama lokalizirala i ugasila. Obzirom da je požar lokaliziran u početnoj fazi nije bilo potrebe za našom intervencijom. Prilikom gašenja požara, vlasnica je zadobila opekline te je pozvana hitna pomoć čiji djelatnici su ju i zbrinuli.  Povratak u DVD bio je u 18:21 sati.

Stranice