Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

Intervencije u 2020.-oj godini

Tehnička intervencija: 45
Požar: 24

59_Sanacija dimnjaka nakon potresa

Dana 29.12.2020. godine u 13:54 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na kući, urušavanje dimnjaka. Na intervenciju su uzbunjeni pripadnici DVD-a Bedenec međutim zbog trošnog krova nisu mogli ukloniti dimnjak te je zatražena pomoć u AIL od DVD-a Ivanec. Izlazak na intervenciju bio je duži budući da smo u trenutku dojave odrađivali intervenciju u Knapiću. Na intervenciju je upućena AIL i TV sa 7 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo 2 dimnjaka  koji su bili u ruševnom stanju. Za uklanjanje dimnjaka korištena je AIL. Na intervenciji su ostali pripadnici DVD-a Bedenec koji su pokrili dio krova. Intervencija je završila u 14:27 sati.

58_Sanacija štete nakon potresa

Dana 29.12.2020. godine u 12:56 sati nakon razornog potresa magnitude 6,2 u Sisku, zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji urušavanje dimnjaka sa stambene kuće na adresi Kraševec 25. Na intervenciju je upućeno TV i NV sa 7 vatrogasaca. Dolaskom na mjestu intervencije zatekli smo oštećeni dimnjak s kojeg je prijetilo padanje dimnjačke kape. Dimovodna kapa je namještena, a dio oštećenog krovišta je pokriveno. Intervencija je završila u 13:52 sati.

57_Ispumpavanje vode_Ivanec

Dana, 09.12.2020. u 13:45 sati putem sirene i sms poruka zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode iz podruma u Vinogradskoj ulici u Ivancu. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 6 vatrogasaca. Uz pomoć pumpe ispumpano iz podruma vikend kuće ispumpano je cca 4-5 m3 vode. Intervencija je završila u 14:28 sati.

56_Požar kuhinje_Ivanec

Dana, 06.11.2020. u 12:57 sati zaprimljena je dojava o požaru u kući (požar nape) u Ulici A. Mihanovića u Ivancu. Na intervenciju je upućeno  NV i AC sa 6 vatrogasaca. U pripravnosti ostaju još dva vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je požar već ugašen od strane vlasnika. El. energija i plin su isključeni. Izvršena je dodatna provjera. Intervencija je završila u 13:21 sati.

55_otvaranje stana

Dana 26.10.2020. godine u 12:59 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, otvaranje stana u stambenoj zgradi na drugom katu u kojoj se nalazila ozlijeđena osoba. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i autoljestva sa 7 vatrogasaca. S obzirom na to da se radilo o protuprovalnim vratima, a zbog ozbiljnosti situacije, u stan se ušlo razbijanjem i ulaskom u stan preko prozora. Za ulazak u stan korištena je autoljestva s košarom. U stanu smo zatekli  slabo pokretne osobu koja je ležala na podu i te se nije žalila na bolove i slično. Do dolaska HMP na mjestu intervencije su ostali djelatnici policijske postaje Ivanec. Intervencija je završila u 13...

54_stablo na cesti_Žgano Vino

Dana, 21.10. 2020. u 23:49 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla koje je uslijed olujnog vjetra palo na prometnicu kod Žganog Vina na Ivanščici. Zbog stabla na prometnici, četiri osobe sa osobnim vozilom ostale su zarobljene kod Žganog Vina i nisu se mogle spustiti u podnožje planine. Na intervenciju je upućeno tehničko i kombi vozilo sa 6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije, na kojem je intervencija odrađena i u popodnevnim satima, zatečena su još dva stabla koja su prepriječila prometnicu. Uz pomoć motornih pila stabla su razrezana i omogućen je prolaz na tom dijelu prometnice. O svemu je obaviješten VOC JVP Varaždin, te je sugerirano da...

53_Uklanjanje stabla_Vinogradska Ulica

Dana, 21.10.2020. u 13:29 sati, uslijed povratka s prethodne intervencije iz VOC-a Je zaprimljena još jedna dojava o stablu na cesti u Vinogradskoj ulici u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije, zatečeno stablo oraha koje s euslijed olujnog vjetra prevrnulo na prometnicu čime je bio onemogućen promet. Stablo je izrezano na manje komade i uklonjeno uz rub ceste. Intervencija je završila u 13:45 sati.

52_Uklanjanje stabla_Žgano Vino

Dana, 21.10.2020. 12:47 sati zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla koje je palo na prometnicu kod Žganog Vina na Ivanščici. Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa 7 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečena su tri stabla koja su pala preko prometnice u blizini Žganog Vina. Uz pomoć motornih pila stabla su razrezana i uklonjena tako da je promet bio privremeno omogućen. KOntaktirano je PZC da već komade stabala ukloni s ruba ceste. Intervencija je završila u 13:29 sati.

51_Ispumpavanje vode_Kaniža

Dana, 16.10.2020. u 14:38 sati iz VOC-a JVP varaždin zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz objekta u Kaniži.  Na intervenciju je izašlo zapovjedno vozilo sa tri vatrogasca. Na mjestu intervencije zatečen je vlasnik objekta kojem je u podrumskim prostorijama bilo cca 15 m3 vode. Voda je uz pomoć potopne el. pumpe ispumpana iz podruma. Intervencija je završena u 16:24 sati.

50_Tehnička int._transport osobe_Radovan

Dana 16.10.2020. godine u 13:06 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o pružanju pomoći prilikom iznošenja preminule osobe iz šume između Radovana i Peca. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo s 5 vatrogasaca, a nakon desetak minuta i zapovjedno vozilo s 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije zatečeni su članovi DVD-a Radovan i djelatnici PP Ivanec.  Nakon izvršenog očevida unesrećeni je prenesen do pogrebnog vozila. Intervencija je završila u 14:42 sati.

Stranice