Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

Najnoviji sadržaj

Dana 09.12.2022. godine, u 01:48 sati iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o požaru u/na kući u Radovanu. Na intervenciju je upućeno  NV i AC sa 6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečeni su članovi DVD-a Radovan koji su već započeli sa akcijom gašenja požara. Nakon isključenja energenata izvršena je unutarnja navala  i pretraživanje prostora sa termovizijskom kamerom u svrhu lociranja žarišta požara. Uređeno potkrovlje stambenog objekta bilo je ispunjeno gustim dimom bez vidljivog plamena. Izvršeno je ventiliranje cijelog kata korištenjem nadtlačnog ventilator. Žarište požara je ubrzo pronađeno i ugašeno. Brzom intervencijom spriječeno je širenje požara, a za...
 Dana 21.10.2022. godine iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o požaru podruma u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV i AC sa 7 vatrogasaca.Na mjestu intervencije zatečen je vlasnik koji je sam pokušavao ugasiti požar. Radilo se o spremištu koje se nalazilo uz auto radionicu. Gorjela je drvena polica te razni auto dijelovi, sprejevi, ulja i slično.  Pristupilo se gašenju požara unutarnjom navalom korištenjem vitla za brzu navalu. Požar je vrlo brzo stavljen pod nadzor. Za gašenje je utrošeno cca 1000 litara vode. Pomoću nadtlačnog ventilatora izvršena je ventilacija prostorija. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec.
Dana, 18.10.2022. iz VOCa JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru u krugu tvrtke Ivkom u Ivancu. Prema dojavi radilo se o požaru i nizu eksplozija, no nije bilo jasno kakvih. Na intervenciju su upućena 4 vozila i 9 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je dojava zvučala mnogo strašnije od stvarne situacije. Nasred asfaltiranog parkirališta gorjela je hrpa limenog otpada i poneka limenka. To objašnjava sporadične eksplozije. Požar je vrlo brzo ugašen, za što je utrošeno cca 3000 l vode. Vozila su ponovo bila u garaži DVD-a u 08:28 sati.  
Dana 29.09.2022. godine  iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje zapreka u željezničkom prometu. Između Stažnjevca i Cerja Tužnog na prugu se srušilo stablo te je prometovanje vlaka bilo onemogućeno. Članovi DVD-a Ivanec i Salinovec stablo su uklonili s pruge nakon čega je željeznički promet ponovno normaliziran. Na intervenciji su sudjelovala dva DVD-a sa ukupno tri vozila i 11 vatrogasaca.
Dana 17.09.2022. godine, zaprimjena je dojava o poplavljenom podrumu u Knapiću. S intervencije u Malezovoj koja je još bila u tijeku, upućeno je zapovjedno vozilo s 4 vatrogasca. Voda je iz   poplavljenog podrumskog prostora u kojem je bilo cca 5 cm vode ispumpana pomoću el. pumpe.  
Dana 17.09.2022. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, ispumpavanje vode iz garaža stambene zgrade u izgradnji. Na intervenciji je sudjelovalo 9 vatrogasca sa dva vozila. Uz pomoć tri centrifugalne i jedne električne uranjajuće pumpe iz poplavljenih prostorija ispumpano je oko 300 m3 vode. 
Dana 12.09.2022. godine u 08:19 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o srušenom stablu na prometnici u Bedenecu. Stablo je bilo nagnuto na dalekovod, a o svemu je obaviješten HEP. Na intervenciju je upućena auto ljestva i zapovjedno vozilos 4 vatrogasca. Stablo su uklonili djelatnici HEP-a i pripadnici DVD-a Bedenec. Intervencija je završila u 09:00 sati  
Dana, 07.09.2022. u 00:19 sati iz VOC-a JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o požaru krovišta na tvornici Itas-Prvomajska d.o.o. u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV, AC i AIL sa ukupno 9 vatrogasaca. Približavajući se mjestu intervencije primjećena je velika količina tamnog dima koji je izlazio kroz sve otvore na  industrijskoj hali, dimenzija cca 80 x30 m. Otvorenog plamena nije bilo mnogo ali je širenje dima bilo intenzivno.  Nakon izvršenog izviđanja i zatvaranja energenata izvršena je unutarnja i vanjska navala te je požar vrlo brzo lokaliziran. Brzom intervencijom spriječeno je širenje požara na lakirnicu i skladište koje je bilo u nastavku industrjske hale....
Dana, 31.08.2022. u 00:57 sati iz VOCa JVP Grada Varaždina zaprimljen je poziv da se možda vidi neki dim oko tvornice za preradu drveta Drvodjelac u Ivancu. Dojavitelj je navodno primjetio neki dim i svjetla u blizini tvornice. Nakon žurnog izvida, provjere i razgovora sa portirom, ustanovljeno je da se ne radi o dimu već o vodenoj pari koja je prilikom postupka parenja drveta izlazila iz komora za parenje. U 01:30 vatrogasci su bili ponovo u krevetima. :)
Dana, 16.08. 2022. u 18:27 sati iz VOCa JVP Varaždin zaprimljena je dojava o akcidentu u Bedencu. Uslijed kopanja kanala, bager je zakvačio cijev od plina i došlo je do istjecanja. Na intevrenciji su sudjelovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom dok je u DVDu u pripravnosti ostalo još 6 vatrogasaca. Doa dolaska na mjesto intervencije istjecanje plina je zatvoreno od dežurne službe Ivkom-Plin.  Izvršeno je mjerenje koncentracije uz pomoć eksploziometara, no očitanja povišene koncentracije nije bilo.  Uslijedio je povratak u DVD.