Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

Najnoviji sadržaj

Dana, 29.12.2020. s početkom u 12:57 sati, nakon što je snažan potres magnitude 6,2 pogodio gradove Sisak i Petrinju iz VOC-a JVP grada Varaždina započele su pristizati dojave o potrebi za tehničkim intervencijama na području grada Ivanca. Na području grada zaredalo se 7 intervencija gdje se većinom radilo o srušenim dimnjacima na obiteljskim kućama. Vatrogasci su intervenirali u Kraševcu, Bedencu, Stažnjevcu, Gačicama i u tri navrata u Ivancu. Na jednoj stambenoj zgradi napuklo je pročelje, dok je na ostalim objektima došlo do urušavanja dimnjaka koji su uz pomoć autoljestve uklonjeni sa krovova kuća. U intervencijama je sudjelovalo 10 vatrogasaca, a zadnja je završila u 16:49 sati....
Dana 29.12.2020. godine u 14:44 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji - urušavanje dimnjaka. Na intervenciju je upućeno ZV s 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o starijoj stambenoj građevini. Djelovanjem potresa urušio se veći dio dimnjaka i dio krovišta. Nakon izvida pozvana je AIL i TV sa 7 vatrogasaca. Zbog opasnosti od urušavanja krovišta onemogućen je pristup na sam krov da se pokrije dio koji je prokišnjavao. Prilaz AIL bio je onemogućen. Na intervenciju je pozvana elektra s manjom zglobnom platformom.  S obzirom na to da niti elektrino vozilo nije moglo pristupiti ugroženom djelu krovišta, na potkrovlje je postavljen najlon...
Dana 29.12.2020. godine u 14:04 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, puknuto pročelje stambene zgrade na adresi Vladimira Nazora 5. Budući da smo odrađivali intervenciju na Bedencu, izlazak na intervenciju je bio duži, 14:15 sati. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo stanare koji su nam pokazali popucano pročelje stambene zgrade. S obzirom na to da trenutno ne prijeti urušavanje pročelja, područje oko pročelja je ograđeno i onemogućen prilaz prolaznicima i stanarima. Pozvan je statičar koji je naknadno utvrdio da nema opasnosti već se radi o popucanoj fasadi objekta. intervencija je završila u 14:43 sati.
Dana 29.12.2020. godine u 13:54 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji na kući, urušavanje dimnjaka. Na intervenciju su uzbunjeni pripadnici DVD-a Bedenec međutim zbog trošnog krova nisu mogli ukloniti dimnjak te je zatražena pomoć u AIL od DVD-a Ivanec. Izlazak na intervenciju bio je duži budući da smo u trenutku dojave odrađivali intervenciju u Knapiću. Na intervenciju je upućena AIL i TV sa 7 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo 2 dimnjaka  koji su bili u ruševnom stanju. Za uklanjanje dimnjaka korištena je AIL. Na intervenciji su ostali pripadnici DVD-a Bedenec koji su pokrili dio krova. Intervencija je završila u 14:27 sati.
Dana 29.12.2020. godine u 12:56 sati nakon razornog potresa magnitude 6,2 u Sisku, zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji urušavanje dimnjaka sa stambene kuće na adresi Kraševec 25. Na intervenciju je upućeno TV i NV sa 7 vatrogasaca. Dolaskom na mjestu intervencije zatekli smo oštećeni dimnjak s kojeg je prijetilo padanje dimnjačke kape. Dimovodna kapa je namještena, a dio oštećenog krovišta je pokriveno. Intervencija je završila u 13:52 sati.