Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

Intervencije u 2023.-oj godini

Tehnička intervencija: 57
Požar: 16
Ostalo: 2

05_Tehnička intervencija_Bitoševje

Dana, 23.01.2023. u 17:37 sati uzbunjivanjem iz Vatrogasnog operativnog centra JVP Varaždin DVD Ivanec je upućen na tehničku intervenciju u Bitoševje gdje je uslijed pada stabla na vozilo u prometu došlo do ozlijeđivanja putnika. Putem do mjesta intervencije od pripadnika DVD-a Lepoglava koji je već stigao na lokaciju zaprimljena je obavijest da nema potrebe za našim dolaskom te da će samostalo intervenciju privesti kraju.  Na intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca sa navalnim vozilom.

04_Tehnička intervencija uklanjanja snijega s objekta_Ivanec

Dana 23.01.2023. godine u jutarnjim satima zaprimljena je dojava o potrebi za uklanjanjem snijega sa sportskog objekta. Prilikom intervencije uklonjena je veća količina snijega sa sportskog objekta kojem je prijetilo urušavanje zbog velike količine mokrog snijega koji je napadao kroz noć. Na intervenciji je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa tri vozila.

03_Požar krovišta_Donja Voća

Dana 22.01.2023. u 09:02 sati iz VOC-a JVP varaždin zaprimljena je dojava o požaru krovišta u Donjoj Voći, gdje je vatrogascima DVDa Donja Voća bila potrebna ispomoć sa auto ljestvom. Na ispomoći su sudjelovala tri vatrogasca sa auto ljestvom.  

02_Tehnička intervencija u prometu_Ivanec

Dana, 07.01.2023. u 17:30 sati zaprimljena je dojava o  prometnoj nesreći i požaru vozila sa unesrećenom osobom u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV i AC sa 9 vatrogasaca.  Na mjestu intervencije zatečena su dva vozila koja su sudjelovala u nesreći. Obzirom da nije bilo potrebe za interveniranjem jer nije bilo požara, na vozilu je iz predostrožnosti otpojen akumulator. Intervencija je završila u 17:55 sati. 

01_Tehnička intervencija_Ivanec

Odrađena je prva intervencija u novoj 2023. godini. Izgleda da nije trebalo dugo čekati. Nakon dojave iz VOC-a odrađena je tehnička intervencija sa auto ljestvom u Ivancu. Sa stupa javne rasvjete skinuto je sjenilo koje je visjelo na žicama te je postojala mogućnost da padne na prolaznike ili vozila. Na intervenciji su uz dva vatrogasca s auto ljestvom iz DVDa Ivanec bili i dežurni djelatnici Ivkoma i komunalni redar Grada Ivanca. Sretna Nova godina! :)

Stranice