Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

Intervencije u 2023.-oj godini

Tehnička intervencija: 64
Požar: 23
Ostalo: 2

49_Obrana od poplava_Ivanec

Obrana od poplava

48_Orana od poplava_Ivanec

Obrana od poplava, ispumpavanje vode iz dvorišta i odvodnog šahta.

47_Ispumpavanje vode_Ivanec

Ispumpavanje vode iz podruma

45_Ispumpavanje vode_Ivanečko Naselje

Dana, 15.05.2023. zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode u Ivanečkom Naselju u Ivancu. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo sa prikolicom i 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije u podrumskim prostorima zatečena je veća količina vode koja je uz pomoć jedne uranjajuće i jedne motorne pumpe ispumpana. Iz podruma je spumpano  cca 3 m3 vode.  

44_Obrana od poplave_M. MAleza

Dana, 13.05.2023. iz C112 i direktno od građana zaprimljena je zamolba-dojava da im su na spoju ulica I.G.kovačića i M. MAleza  omoguće vreće sa pjeskom i da se ispumpa voda iz podruma. Naime, zbog najavljene kiše u nedjelju, građani su se htjeli pripremiti za nadolazeće oborine. Kontaktirno je komunalno poduzeće Ivkom čiji djelatnik je sa teretnim vozilom iz DVDa Ivanec do mjesta intervencije prevezao 35 vreća sa pjeskom koje su pripremili članovi DVDa. Na intervenciji je sudjelovalo 9 vatrogasaca koji su punili vreće i ispumpavali vodu iz podrumskih prostorija.  

43_Ispumpavanje vode _Ivanec

Dana, 12.05.2023. zaprimljena je dojava (četvrta u nizu) o potrebi za ispumpavanje m vode iz objekta u Ulici M. Maleza u Ivancu. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo i kombi sa ukupno 5 vatrogasaca. Uz pomoć motorne i el. uranjajuće pumpe iz podruma je ispumpano cca 6 m3 vode.

42_Ispumpavanje vode _Ivanec

Dana 12.05.2023. nakon dojave o ispumpavanju vode u Nazorovoj ulici u Ivancu, ustanovljeno je da je razina vode preniska da bi se ispumpala uz pomoć pumpe. U podrumskim prostorima bilo je cca 2 cm vode koju pumpa na može povući. Na intervencij is u sudjelovala dva vatrogasca sa jednim vozilom.

41_Ispumpavanje vode _Ivanec

Nakon dojave o intervenciji ispumpavanja izvršen je izvid prilikom čega je ustanovljeno da se voda povlači i da nema potrebe za interveniranjem. 

40_Ispumpavanje vode_Ivanec

Dana, 12.05.2023. u 20:37 sati iz VOCa JVP Vraždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode  u Ivancu u Ulici Mirka Maleza.. Na intervenciji je sudjelovalo 9 vatrogasaca sa tri vozila. Uz pomoć dvi pumpe spriječeno je preljevanje vode u obiteljsku kuću. 

Stranice