Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

Intervencije u 2021.-oj godini

Tehnička intervencija: 25
Požar: 30

15_Požar otvorenog prostora_Jerovec_Dubrava

Dana, 01.03.2021. u 18:47 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Jerovcu kod smetlišta. Na intervenciju je upućeno šumsko vozilo, zapovjedno vozilo i auto cisterna sa 9 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o manjoj opožarenoj površini cca 500 m2 koja će se vrlo lako ugasiti uz pomoć vitla za brzu navalu. Prilikom gašenja požara na mjesto intervencije stigli su i članovi DVD-a Bedenec, no nije bila potrebna njihova pomoć.  Požar niskog raslinja i trave je vrlo brzo ugašen. Za gašenje je utrošeno cca 1000 l vode. Na mjestu intervencije bili su nazočni djelatnici PP Ivanec. Intervencja je završila u 19:26...

14_Požar dimnjaka _Ivanec

Dana 01.03.2021. godine u 14:12 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ivancu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa 6 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatečen je požar dimnjaka u kojem je gorjela čađa, a bio je i začepljen. Dimnjak je probijen i ugašen. Za gašenje požara utrošen je aparat S 6 kg. Vlasnici je zabranjeno loženje do dolaska dimnjačara. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 14:58 sati.  

13._Požar otvorenog prostora_Prigorec

Dana 27.02.2021. godine u 18:55 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru livade u Prigorcu, predio Jazvačina. Na intervenciju je upućeno šumsko vozilo i auto cisterna s 5 vatrogasaca a nakon nekoliko minuta zapovjedno  i kombi vozilo sa 7 vatrogasaca. Pronalazak samog požara bio je otežan ali nakon stupanja u kontakt sa dojaviteljem lokacija je pronađena. Na mjestu intervencje ustanoviljeno je da je opožarena površina cca 150*50 m. Gorjela je šikara i nisko raslinje. Za sanaciju zgarišta utrošeno je cca 50 litara vode. Nakon dolaska policije pregledan je vinograd susjeda radi eventualne štete. Intervencija je završila u 19:47 sati.  

12_Uklanjanje grane nakon olujnog vjetra_Pahinsko

Dana 23.02.2021. godine u 07:58 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje odlomljene grane uz prometnicu Odgojnog doma Ivanec, ulica Pahinsko. Na intervenciju je upućena auto ljestva i tehničko vozilo s ukupno 6 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije od djelatnika ustanove dobivamo informaciju da je prilikom jučerašnjeg dana koji je bio izrazito vjetrovit došlo do pucanja grana koje su se zaglavile na samom stablu te je postojala mogućnost da nekontrolirano padnu na na korisnike ustanov ili vozila.  Grane su  zapele na visini  od 15 metara, a  uklonjene su uz pomoć auto ljestve.  Na intervenciji su bili...

11_Požar osobnog vozila_Ivanec

Dana 21.02.2021. godine u 18:44 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila ispred crkve u Ivancu. U 18:47 sati na intervenciju je upućeno navalno vozilo i auto cisterna sa 4 vatrogasca. U pripravnosti su ostala još 4 vatrogasca.  Dolaskom na mjesto intervencije  osobno vozilo zatečeno je u plamenu, a  prednji dio je bio potpuno u plamenu. Gašenje vozila izvršeno je sa vitlom za brzu navalu za što je  utrošeno cca 400 litara vode.  Nakon obavljenog očevida vozilo je uklonjeno s prometnice. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba.  Intervencija je završila u 19:52 sati.

10_Ispumpavanje vode_Jerovec

Dana, 11.02.2021. u 16:51 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi za ispumpavanje m vode iz podruma obiteljske kuće u Jerovcu . Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da u podrumskim prostorijama dimenzija 10x10 metara ima cca 0,5 metara vode. Voda je iz podruma ispumpana uz pomoć električne uranjajuće i motorne pumpe. Intervencija je završila u 17:12 sati.

09_Požar krovišta_Pece

Dana, 29.01.2021. u 19:54 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru krovišta u mjestu Pece. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 6 vatrogasaca i autocisterna sa 3 vatrogasca. U DVD-u su ostala još tri vatrogasca u pripravnosti ukoliko bi zatrebala autoljestva. Dolaskom na mjesto intervencije,  cca 150 m2 krovišta  obiteljske dvokatnice koja je bila dimenzija 12 x 18 metara, zatečeno je u plamenu. Na mjestu intervencije već su bili vatrogasci DVD-a Radovan sa navalnim vozilom. Na požarište je odmah pozvana auto ljestva iz DVD-a Ivanec sa 3 vatrogasca. Zbog velike površine i intenziteta požara potkrovlja koji je probio na krovište, gašenje je bilo...

08_Požar dimnjaka Salinovec

Dana, 28.01.2021. u 20:18 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Salinovcu. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 6 vatrogasaca. U DVD-u je u pripravnosti ostalo još 6 vatrogasaca. Dolaskom u Salinovec ustanovljeno je da se radi o drugačijem kućnom broju od onoga u dojavi ali je točna lokacija požara odmah locirana. Dimnjak je vrlo brzo uz pomoć ručnog aparata ugašen od strane članova DVD Salinovec koji su također bili na intervenciji.Uz pomoć termovizijske kamere, provjerene su međustropne konstrukcije, nakon čega je uslijedio povratak u DVD.  Intervencija je završila u 20:45 sati. 

07_Požar klijeti_Prigorec

Dana, 23.01.2021. u 23:18 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru klijeti u Prigorcu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i autocisterna sa 8 vatrogasaca, a nakon deset minuta i tehničko vozilo sa još 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije zatečen je požar krovišta dimenzija 6 x 3 metra u potpuno razbuktaloj fazi koji je kroz pet minuta bio pod nadzorom. Zbog informacije da bi u podrumo mogao biti vlasnik klijeti uz pomoć motorne kružne pile izrezana je brava na podrumskim vratima, no vlasnika nije bilo u objektu. Nakon što je zgarište sanirano uslijedio je povratak u DVD.  Za gašenje je utrošeno cca 3ooo litara vode, a...

06_Požar dimnjaka Ivanečka Željeznica

Dana 19.01.2021. godine u 20:53 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ivanečkoj Željeznici. Na intervenciju je upućeno NV s 4 vatrogasca. Istovremeno na intervenciju su pristigli i članovi DVD-a Salinovec. Pregledom je ustanovljeno da iz dimovodnog kanala izlaze iskre, te da se radi o požaru dinjaka . Zbog jakog vjetra pristupilo se gašenju dimnjaka sa ručnim aparatom, za što je utrošeno cca 6 kg praha. Pomoću termovizijske kamere pregledana je međustropna konstrukcija na stambenom objektu. Vlasnik je upozoren da ne  loži u peći do dolaska dimnjačarske službe. Intervencija je završila u 21:39 sati.

Stranice