Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

Intervencije u 2021.-oj godini

Tehnička intervencija: 25
Požar: 30

26_ispumpavanje vode_Kaniža

Dana, 19.05.2021. u 12:59 iz VOC-a JVP grada Varaždina zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz podruma u mjestu Kaniža. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 4 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o podrumskom prostoru dimenzija 8x8 metara u kojem je bilo 20tak centimetara vode. Voda je ispumpana uz pomoć jedne motorne i jedne uranjajuće el. pumpe. Intervencija je završila u 14:20 sati.

25_tehnička intervencija_uklanjanje stabla Jerovec

  Dana 10.04.2021. godine u  12:23 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje zapreka na ostalim otvorenim prostorima. Naknadno iz VOC-a zaprimljena je informacija da se radi o stablu koje prijeti da će se srušiti na parkirana vozila. Na mjesto intervencije upućeno je NV s 5 vatrogasaca.  Izvidom je ustanovljeno da zbog jakog vjetra prijeti čupanje drveta te postoji opasnost za parkirana vozila i uskladištene nove PVC prozore. S obzirom na to da vlasnik vozila nije bio kod kuće, stupljeno je u kontakt sa sinom vlasnika koji je vozila pomaknuo. Stablo je privremeno osigurano pomoću užeta i ljestve prislanjače....

24_tehnička intervencija _Jerovec

Dana,02.04.2021. zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji u Jerovcu. Dolaskom na mjesto intervencije u dogovoru sa dojaviteljem i vlasnikom dogovoreno je da nema potrebe za interveniranjem, te je uslijedio povratak u DVD. Intervencija je završila u 18:00 sati. 

23_Požar otvorenog prostora _Novaki

Dana, 01.04.2021. godine u 21:07 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požar u otvorenog prostora između Horvatskog i Novaki uz potok Voća. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo, auto cisterna i šumsko vozilo sa 9 vatrogasaca. Na mjestu intervencije U 21:17 sati voditelj se javlja sa intervencije da su stigli na lokaciju i da se radi o požaru suhe trave i niskog raslinja na više mjesta, te da će pristupiti gašenju. Na mjesto intervencije poziva vatrogasce iz pripreme koji su ostali u DVD-u. Na intervenciju izlazi i tehničko vozilo sa još 3 vatrogasca.  Zajednički uz pomoć naprtnjača na močvarnom terenu požar je kroz sat vremena stavljen pod kontrolu i...

22_Izvid_požar otvorenog prostora

Dana, 29.03.2021. iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Knapiću, predio Zdenčine. Na intervenciju je izašlo šumsko vozilo s tri vatrogasca. U DVD-u je ostalo još 6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečena je osoba koja je kontrolirano spaljivala suho granje.  Na mjestu spaljivanja osoba je imala vodu i alat tako da nije bilo potrebe za ostajanjem, više nije bilo ni otvorenog plamena te je u 17:56 uslijedio povratak u DVD.

21_Požar otvorenog prostora_Lukavec

Dana, 29.03.2021. u 12:30 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Lukavcu. Na intervencij uje upućeno šumsko i zapovjedno vozilo sa 7 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervecije zatečeni su vatrogasci DVD-a Gačice koji su požar niskog raslinja i suhe trave već stavili pod kontrolu  Opožarena površina bila je 50x50 metara, a u požaru je nagorjelo ili izgorjelo oko 80 mladih borova. Na mjestu intervencije ostali su članovi DVD-a Gačice, a Ivanec se vratio u DVD u 13:10 sati.

19_Požar dimnjaka_Vuglovec

Dana, 20.03.2021. u 20:15 sati iz VOC-a JVP Grada Varaždina putem SMS poruka i sirene zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Vuglovcu.  Na intervenciju je upućeno NV sa 4 vatrogasca. U pripravnosti u DVD-u ostalo je 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije (kroz 6 minuta) ustanovljeno je da se radilo o požaru dinjaka peći na kruta goriva u kojem je čađa već skoro pa potpuno izgorjela te nije bilo potrebe za gašenjem.  Vlasnici je preporučeno da ne loži u peći do dolaska dimnjačarske službe.  koji je već izgorio. Srećom pa je dimnjak dobro izgrađen pa nije bilo opasnosti za širenje požara izvan njega. Dimnjak i okolni predmeti su dobro provjereni, te je...

18_Požar kafića_Salinovec

Dana 19.03.2021. godine u 15:48 sati zaprimljena je dojava o požaru kafića u Salinovcu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo i auto cisterna sa 8 vatrogasaca.  Na mjestu intervencije već su bili članovi DVD-a Salinovec koji su isključili energente (struju i plin), te požar  uz pomoć aparata za početno gašenje požara stavili pod kontrolu. Izvršeno je odimljavanje i sanacija požarišta. Do požara je došlo u predjelu šanka kod bojlera za grijanje tople vode. Nakon što je utvrđeno da nema potrebe za daljnim interveniranjem članovi DVD-a Ivanec vratili su se u postrojbu dok je DVD Salinovec radi sigurnosti ostao na požarištu još neko vrijeme.   Intervencija je...

17_Požar dimnjaka _Seljanec

Dana, 16.03.2021. u 19:48 sati putem SMS poruka zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Seljancu u Barunskoj ulici. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečeni su članovi DVD-a Margečan koji su požar dimnjaka već stavili pod kontrolu, tj. nije bilo potrebe za intervencijom obzirom da se dimnjak već polako hladio. Sve je prekontrolirano te je otklonjena svaka opasnost za širenje i ponavljanje požara. Članovi DVD-a Ivanec vraćaju se u DVD, dok DVD Margečan ostaje na mjestu intervencije još 15 minuta.

16_Požar otvorenog prostora_Škriljevec

Dana, 10.03.2021. iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Škriljevcu. Na intervenciju je upućeno šumsko i zapovjedno vozilo sa 5 vatrogasaca. Dolaskom u Škriljevec na mjestu intervencije su već bili članovi DVD-a Radovan koji su započeli sa gašenjem. Oko 1hA opožarene površine suhe trave i niskog raslinja ugašen je uz pomoć naprtnjača. Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požara, a intervencija je završila u 15: 20 sati.  Za gašenje je od strane DVD-a Ivanec utrošeno cca 100 l vode.

Stranice