Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

Intervencije u 2018.-oj godini

09_Uklanjanje leda s krova zgrade _Ivanec

Dana, 01.03.2018. U 13:32 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih siga sa krova zgrade na Trgu hrvatskih Ivanovaca 3 u Ivancu. Na intervenciju je upućena Autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele točno iznad ulaza u poslovni prostor i prijetile prolaznicima. Intervencija je završila u 14:22 sati.

08_Uklanjanje leda s krova sportske dvorane_Ivanec

Velika količina snježnih oborina i niske temperature, ovih dana  uzrokovale su stvaranje leda i ledenih siga na krovovima objekata u Ivancu. Iz tog razloga je dana, 28.02.2018. u 17:10 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena dojava o velikim ledenim sigama koje vise sa krova sportske dvorane Srednje škole u Ivancu. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Iz košare autoljestve, uz pomoć čaklje, uklonjene su ledene sige na duljini 50tak metara krova. Neke sige su bile dugačke i do 3 metra pa je postojala potencijalna opasnost da padnu na učenike u prolazu. Intervencija je uspješno završena u 18:20 sati.

07_Uklanjanje leda s krova_Ivanec

Dana, 28.02.2018. g. u 09:53 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o velikoj količini snijega i leda na krovu stambene zgrade  P+3 u Ulici R. Rajtera 2 u Ivancu. Zbog leda u olucima voda je ulazila u stan u potkrovlju. Na intervenciju su izašla tri vozila sa 10 vatrogasaca.  Uz pomoć autoljestve je uklonjena veće količina leda  i otopljen je dio vertikalnih oluka. Intervencija je završila u 11:4 0 sati.

06_Požar dimnjaka_ Ivanec

Dana, 25.02.2018. g. u 07:36 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ulici V. Nazora  u Ivancu. Na intervenciju je izašlo NV sa 4 vatrogasca. Dimnjak je gorio u stambenij zgradi P+3. Na dimovodnu cijev koja je gorjela, bilo je priključeno samo jedno ložište i to u prizemlju.  Dimnjak  je gorio dosta intenzivno. Dimnjak je gorio pri samom vrhu pa je pokušaj gašenje uz pomoć praha bilo neuspješan. Utrošeno je 15 kg praha. Probijanje dimnjaka uz pomoć sajle također nije bilo uspješno te  je nakon toga  kontaktiran koncesionar dimnjačarske službe DIMAX j.d.o.o. iz Varaždina. Dežurni dimnjačar ...

05_požar dimnjka_Ivanec

      Dana 09.02.2018. u 11:06 sati zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ulici A.G.Matoša u Ivancu. Na intervenciju je upućeno Navalno i Zapovjedno vozilo sa 5 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o požaru čađe u zidanom dimnjaku. Požar je ugašen uz pomoć „S“ aparata za početno gašenje požara, za što je utrošeno 9 kg praha.  Vlasnicima je rečeno da ne lože u peći do dolaska dimnjačarske službe. Intervencija je završila u 11:50 sati.

04_Požar dimnjaka_Prigorec

Dana 05.02.2018. u 02:27 sati zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka, u mjestu Prigorec na kčb 64.  Na intervenciju je upućeno navalno vozilo s 4 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo da gori čađa u inox dimnjaku od centralnog grijanja na kruta goriva. Požar je ubrzo lokaliziran i ugašen pomoću aparata za početno gašenje požara prahom. Vlasniku je zabranjeno loženje do dolaska dimnjačarske službe. Na mjestu intervencije bili su nazočni djelatnici PP Ivanec. Intervencija završila u 02:58 sati.    

03_Ispumpavanje vode iz poslovnog objekta_Jerovec

Dana 12.01.2018. u 11:39 sati zaprimljena je dojava o potrebi za tehničkom intervencijom ispumpavanja vode iz poslovnog objekta u Jerovcu. Na intervenciju izlazi NV sa 4 vatrogasca. Iz podruma je uz pomoć dvije potopne muljne i jedne turbinske pumpe ispumpano cca 40m3 vode. Intervencija je završila u 13:25 sati.

002_Požar stambenog objekta_Zajezda

Dana 03.01.2018. u 23:03 sati zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka, a požar se  širi na krovište.  Na intervenciju je upućeno navalno vozilo, autocisterna te autoljestva s 13 vatrogasaca, a istovremeno se stavljaju u pripremu i članovi DVD-a Salinovec. Na mjestu intervencije zatekli smo drveni stambeni objekt, a požar je lociran u zidu iza peći u kojoj se ložilo. Požar je ubrzo lokaliziran te je uslijedila sanacija i otvaranje zidova i dijela stropa. Budući da je zid izveden od drveta i gipsanih ploča plamen se  širio kroz zid prema krovištu. Na mjestu intervenciji su bili nazočni djelatnici PP Ivanec, a pozvani su i pripadnici PP Krapina budući da se objekt...

001_Uklanjanje dijela objekta_Prigorec

Dana 01.01.2018. u 11:15 sati, iz VOC-a JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o potrebi za sanacijom urušenog dijela vikendice u Prigorcu kod Sv. Duha. Na intervenciju je izašlo 9 vatrogasaca sa zapovjednim i tehničkim vozilom. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je uslijed olujnog vjetra raskriveno cca 40 m2 krovišta kao i dio potpornog zida koji se urušio na cestu. Dio krovišta i zida koji su bili na prometnici su uklonjeni. Intervencija je završila u 12:05 sati.

Stranice