Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

Intervencije u 2017.-oj godini

47_Raskriven krov Vuglovec

Dana 25.06.2017. s intervencije u Vuglovcu 4 prebačeni smo na adresu Vuglovec 51.  Vlasnici su također već počeli sa rješavanjem i sanacijom krovišta tako da nije bilo potrebe za našom intervencijom. Intervencija je završila u 22:37 sati. 

46_Raskriven krovov u Vuglovcu

Dana 25.06. 2017. u 20:43 na poziv iz VOC-a vatrogasci DVDa Ivanec sa AIL i 3 člana izlaze na još jednu intervenciju, no ovaj puta se radi o raskrivenom dijelu krova. Vlasnici su se već pobrinuli i započeli sanaciju, a obzirom da je zaprimljen poziv o još jednom, jače,  raskrivenom krovištu, upućeni smo na drugu adresu. 

45_Stablo na trafostanici i el. vodovima

Dana, 25.06.2017. u 20:29 sati članovi DVD-a Ivanec izlaze na još jednu intervenciju koja je uslijedila nakon olujnog nevremena. Tri stabla srušen ana Horvatskom. Jedna breza na trafostanici i još dva stabla na el. vodovima. Uz pomoć autoljestve ispiljene su grane i stablo je uklonjeno. Na intervenciji su sudjelovala dva vozila sa 10 vatrogasaca. Završetak intervencije u 21:45.

44_Srušeno stablo_Jelenice

Dana, 25.06.2017. u 21:10 sati zaprimljena je dojava o srušenom stablu u Vuglovcu prema Jelenicama. Stablo je uz pomoć motornih pila izrezano i uklonjeno s prometnice. Intervencija je završila u 20:24 sata.

43_Stablo na el. vodovima_Prigorec

Dana, 25.06.2017. u 19:46 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla sa električnih vodova koje se prevrnulo nakon olujnog nevremena u Prigorcu kod škole. Na intervenciju izlazi tehničko vozilo sa 5 vatrogasaca. Stablo je uklonjeno sa ceste, mjesto je osigurano do dolaska djelatnika HEP-a. Završetak int. u 20:00sati.

42_Požar otvorenog prostora_Vuglovec

Dana,23.06.2017. u 9:57 sati  iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Vuglovcu kod kapelice. Na intervenciju je u 10:00 sati upućeno zapovjedno i šumsko vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečen je vlasnik koji je spaljivao travnjak i pokraj sebe imao kantu sa vodom. Provjereni su rubovi požara, te je uslijedio povratak u DVD. Intervencija je završila u 10:30 sati.

41_tehnička intervencija_Prevrnuće vozila_Ivanec

Dana, 21.06.2017. u 9:00 sati na dojavu iz VOC-a JVP Varaždinizlazimo na tehničku intervenciju prevrnuća vozila u Ivancu kod Chibe. Na intervenciju izlazi tehničko vozilo sa sa 6 vatrogasaca. Do našeg dolaska građani su već vozilo izvukli na prometnicu. Intervencija je završila u 09:10 sati.

40_Požar otvorenog prostora, Koškovec

Dana 13.06.2017. u 16:26 sati, iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na relaciji Koškovec - Druškovec. Na intervenciju je izašlo ZV i SVŠ sa 6 vatrogasaca. U ispomoć je pozvan DVD Salinovec s NV i 4 vatrogasca. Za gašenje opožarene površine dimenzija cca 200x100 m utrošeno je cca 500 l vode. Na lokaciji smo zatekli vlasnike parcele koji su istu i zapalili. Na intervenciji su bili i nazočni djelatnici PP Ivanec. Intervencija završila u DVD u 17:50 sati. 

39_Ispumpavanje vode_Ivanečko Naselje

Dana 15.05.2017. u 13:03 sati nakon dojave iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju ispumpavanje vode iz podruma na adresi Ivanečko Naselje 34. Na intervenciju je izašlo ZV s 4 vatrogasca. Budući da se radilo o većoj količini vode, pozvano je TV s 2 vatrogasca i potopnim pumpama. Uz pomoć pumpi je ispumpano cca 15 m3 vode iz podruma. Intervencija je završena u 14:40 sati. 

38_Požar krovišta _Cerje Tužno

Dana, 14.05.2107. u 18:23 satiiz VOC-a JVP Varaždion zaprimljena je dojava o požaru krovišta na objektu OPG Kumrić-Breg u cerju Tužnom.U 18:25, na intervenciju izlazi NV, AC sa 7 vatrogasaca.  Dolaskom na mjesto intervencije zatečeni su članovi DVD-a Gačice koji su započeli sa gašenjem. Iz Vozil DVD Ivanec razvučena je tlačna pruga te je izvršena vanjska navala preko ljestve na krov objekta. Razmaknuti su crijepovi te je uz ukupni utrošak od cc 500 l vode spriječeno širenje požara na ostatak objekta. Izgorjelo je cca 15 m2 krovišta. Brzom intervencijom, koja je od dojave do lokalizacije požara trajala 30 tak minuta sprijećeno je širenje požara na ostataka...

Stranice