Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

Intervencije u 2017.-oj godini

7_Obrana od poplave

Dana 02.02.2017. u 16:05 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji obrane od poplave u ulici Žrtava hrvatskih domovinskih ratova 33. Na intervenciju je izašlo ZV, NV i 9 vatrogasaca. Obiteljska kuća na broju 33 nalazi se pokraj potoka koji je uslijed otapanja snijega poplavio dvorište te je uz pomoć potopnih pumpi sprijćeno plavljenje stambenog objekta. Uz pomoć radnog stroja  "Iskopa MS"  napravljen je propust u potoku,a  40tak cm debeli led je uklonjen iz korita da se poveća protok vode. Na intervenciji su uz članove DVd-a Ivanec bili nazočni komunalni redar Grada Ivanca i tvrtka "Iskopi MS"....

6_Požar dimnjaka Ivanec

Dana, 29.01.2017. godine u 00:05 sati iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Ulici Zeleni dol u Ivancu. Kroz 4 minute, na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 4 vatrogasca. Na mjestu intervencije konstatiran je požar dimnjaka koji je ugašen uz pomoć aparata za gašenje požara prahom. Nakon dodatne provjere i upozorenja vlasniku da ne loži u peći do dolaska dimnjačarske službe, intervencija je završena. Za gašenje požara utrošeno je 6 kg praha za gašenje. Povratak u DVD bio je u 00:35 sati.

5_Uklanjanje stabla s ceste

Dana 14.01.2017. u 08:26 sati na dojjavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju uklanjanja stabla s ceste u Rajterovu ulicu iznad pilane. Na intervenciju je izašlo zapovjedno vozilo sa 4 vatrogasca. Krošnje drveća koje je palo na cestu  su uz pomoć motornih pila izrezane i uklonjene s prometnice prema Prigorcu. Završetak intervencije 08:50 sati.  

4_Uklanjanje grane s el. vodova

Dana 14.01.2017. u 07:55 sati na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju uklanjanja stabla koje je uslijed težine snjega palo na elektične vodove u Rajterovoj ulici  u Ivancu. Na intervenciju je izašlo ZV, AIL sa 6 vatrogasca. Uz pomoć AIL iz košare je odrezan gornji dio krošnje stabla te su el. vodovi oslobođeni. Završetak intervencije u 08:25 sati. Na mjestu intervencije bili su nazočni djelatnici HEP-a i PP Ivanec.

3_Spašavanje čaplje iz potoka

Dana 13. 01.2017. u 14:05 nakon ponovne dojave iz VOC-a JVP Varaždin o promrzloj čaplji u potoku Ivanuševcu, izašli smo na intervenciju. Na intervenciju smo izašli sa zapovjednim vozilom i dva vatrogasca. Prva dojava od građana je bila netočna pa iz tog razloga čaplja nije mogla biti spašena. Čaplja je brzo pronađena i predana u veterinarsku ambulantu PervanaVet u Punikvama, gdje je pregledana i zbrinuta. Povratak u DVD 14:35 sati.

2_Spašavanje ptice iz potoka_izvid

Nakon osobne dojave od strane mještana izašli smo na tehničku intervenciju spašavanja čaplje iz potoka u Lančiću. Izašli smo sa ZV i dva vatrogasca. Na mjestu intervencije nije zatečena predmetna ptica, te smo se vratili u DVD.

01_Uklanjanje grana s drveta

Prema dojavi iz komunalne tvrtke Ivkom d.d. Ivanec, u gradskom parku je na starom stablu kestena pukla grana te se nagnula na drvo do njega. Obzirom da je postojala opasnost da  se grana pomakne i padne na prolaznike ili vozila, uz pomoć AIL(automobilske izvlačne ljestve) smo je iz košare izrezali na manje komade i spustili na tlo.  Na intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca. Nazočni su bilii  djelatnici PP Ivanec i komunalnog poduzeća Ivkom d.d.

Stranice