Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

82_Tehnička intervencija na kući_Ivanec

Dana 03.11.2023. godine iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o potrebi za sanacijom krovišta u Ivancu koje je stradalo prilikom olujnog nevremana. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo  s tri vatrogasca u izvid. Na mjestu intervencije, vlasnik nas je uputio do potkrovlja obiteljske kuće te je unutarnje strane tavanskog prostora na mjesto vraćeno nekoliko crijepova. Prekriveno je cca 2 m2 krova. 

Kategorija intervencije: