Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

82_Obrana od poplave_Ivanec

Dana, 19.09. po dojavi iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju obrane od poplave u Ulicu žrtava domovinsih ratova 15 u Ivancu.
Na intervenciju je prvo izašlo TV sa tri vatrogasca,a naknadno dolazi još 6 vatrogasaca sa dva vozila i opremom. Ustanovljeno je da voda iz obližnjeg bujičnog potoka ulazi u dvorište,a zatim i u obiteljsku kuću. Ispumpavanje vode je započelo sa motornom pumpom, a zatim sa još jednom. Obzirom da nije bilo pravog učinka, a voda je sve jače nadirala u pomoć je pozvan Ivkom d.d. čiji djelatnici  dopremili nekoliko kubika šljunka od kojeg je izrađen
nasip i spriječen je ulazak vode u objekat. Dotok vode je stagnirao i preusmjeren je na prometnicu, a mi smo povremeno provjeravali razinu vode iz
nasipa. Intervencija je završila u 11:30 sati.

 

Kategorija intervencije: