Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

79_Tehnička intervencija_Žgano vino

Dana,08.10.2023. u 20:06 sati iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o potrebi za izvlačenjem unesrećenih iz vozila koje je sletjelo s puta u provaliju na prometnici koja vodi na Ivanščicu. Točna lokacija...2 km iznad Žganog vina. Na intervenciju su upućena 4 vozila sa ukupno 12 vatrogasaca. Prilikom intervencije, pružena je podrška pripadnicima HGSSa koji su uz pomoć užadi izradili dva sustava za izvlačenje unesrećenih iz provalije. Nakon izvlačenja unesrećenih, vozilo je od strane članova DVDa Ivanec dodatno pregledano da ne bi došlo do istjecanja goriva, a akumulator je uklonjen. Naknadno je jedno vozilo sa tri člana DVDa Ivanec ostalo na mjestu intervencije kako bi djelatnicima PP Ivanec davalo rasvjetu prilikom uviđaja.

Kategorija intervencije: