Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

77_Tehnička intervencija _Cerje Tužno

Dana 30.09.2023. godine iz VOC JVP Grada Varaždina zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji, pomoć HMP kod transporta ozlijeđene osobe na koju se prilikom rušenja u šumi srušilo stablo. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Dolaskom do unesrećenog na kojeg se u šumi srušilo stablo,a  kojeg su zbrinjavali djelatnici HMP ustanovljeno je da je isti oslobođen ispod stabla i spreman za transport. Uz pomoć motorne pile raskrčen je kritični dio terena, a potom je unesrećeni transportiran do vozila HMP. Mjesto nesreće se nalazilo cca 250 - 300 metara od vozila HMP. Intervencija je završila u 12:25 sati.

Kategorija intervencije: