Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

75_Ispumpavanje vode_Jerovec

Dana, 23.09.2023. u 17:00 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode na adresi jerovec 209. Na intervenciju je upućeno  navalno vozilo sa 5 vatrogasaca.  Postavljena je potopna pumpa ali je zbog preniskog nivoa vode, ispumpavanje bilo nemoguće. Intervencija je završena u 17:36 sati.

Kategorija intervencije: