Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

61_Sanacija krovišta nakon potresa

Dana 29.12.2020. godine u 14:44 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji - urušavanje dimnjaka. Na intervenciju je upućeno ZV s 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se radi o starijoj stambenoj građevini. Djelovanjem potresa urušio se veći dio dimnjaka i dio krovišta. Nakon izvida pozvana je AIL i TV sa 7 vatrogasaca. Zbog opasnosti od urušavanja krovišta onemogućen je pristup na sam krov da se pokrije dio koji je prokišnjavao. Prilaz AIL bio je onemogućen. Na intervenciju je pozvana elektra s manjom zglobnom platformom.  S obzirom na to da niti elektrino vozilo nije moglo pristupiti ugroženom djelu krovišta, na potkrovlje je postavljen najlon čime je spriječen prodor vode u prostorije stambenog objekta. Nakon dolaska statičara ustanovljeno je da dijelu objekta prijeti urušavanje u slučaju ponovnog potresa. Intervencija je završila u 17:45 sati.

Kategorija intervencije: