Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

58_Uklanjanje stabla s prometnice_Ivanec

Uslijed aktiviranog klizišta stablo se srušilo na prometnicu te ga je bilo potrebno ukloniti.

Kategorija intervencije: