Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

57_požar krovišta na vikend kući_Huđak

Dana 12.12.2019. godine u 23:43 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru vikend kuće u predjelu Huđak. U 23:45 sati na intervenciju je upućeno navalno vozilo s 5 vatrogasaca, a dvije minute kasnije i  autocisterna s 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar krovišta vikend kuće u razbuktaloj fazi. Gašenju smo pristupili s vitlom za brzu navalu, a za što je utrošeno oko 500 litara vode. Od VOC-a zatražili smo da se uzbuni elektra zbog  iskapčanja električne struje. Do dolaska elektre požar je ugašen.  Zbog zaleđenosti prometnice obaviješten je Ivkom d.d. radi posipavanja .  Na intervenciji su bili prisutni i djelatnici PP Ivanec.  Intervencija je završila 13.12.2019. godine u  01:31 sati.

Kategorija intervencije: