Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 134 godine

56_Transport osobe_pomoć hitnoj

Dana, 29.12.2021. u 12:59 sati od HMP zaprimljena je dojava o potrebi za pomoći prilikom prenošenja  osobe. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo sa 5 vatrogasaca, a malo kasnije i kombi vozilo sa još jednim vatrogascem. Osoba je prenijeta do vozila HMP, a koji su ga prevezli u bolnicu. Intervencija je završila u 13:25 sati.
 

 

 

Kategorija intervencije: