Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

49_Požar osobnog vozila _Gačice

Dana, 16.10.2020. u 07:10 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru osobnog vozila u mjestu Gačice. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo  i auto cisterna sa 8 vatrogasaca. U domu su ostala još 3 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije vatrogasci  DVDa Gačice su započeli sa intervencijom.  Intervenciju su do kraja odradili članovi DVD-a Gačice, a članovi DVD-a Ivanec su se vratili u DVD. Intervencija je završila u 07:52 sati.

Kategorija intervencije: