Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

48_Orana od poplava_Ivanec

Obrana od poplava, ispumpavanje vode iz dvorišta i odvodnog šahta.

Kategorija intervencije: