Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

47_Požar skladišta kartona

Dana, 03.08.2018. godine iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru skladišta kartona u Rudarskoj ulici u Ivancu. Obzirom na tekuću intervenciju požara u Gačicama, na intervenciju je upućeno malo navalno  i šumsko vozilo sa ukupno 6 članova posade.Na putu prema mjestu intervencije od VOC-a je zatražena pomoć u vodi od DVD-a Bedenec, DVD-a Lepoglava, JVP varaždin i DVD-a Gačice. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je skladište čvrste gradnje sa limenim pokrovom kompletno zahvaćeno požarom. Odmah je započeto sa "odsjecanjem" požara i spriječavanjem širenja požara na proizvodnu halu metalske industrije koja je bila spojena sa skladištem. Kroz par minuta na mjesto intervencije dolazi DVD Bedenec sa AC i tri člana posade. U narednih 5 minuta na požarište stiže DVD Ivanec sa NV i 4 vatrogasca, DVD Lepoglava sa AC i 3 vatrogasce, Autoljestva iz DVD-a Ivanec sa dva vatrogasca i JVP varaždin sa AC i 3 vatrogasca. Obzirom da je u prvim trenutcima razvoja požara ciljano spriječeno njegovo širenje na proizvodne hale u nastavku daljnji tijek intervencije baziran je na gašenju kartona u skladištu. Uspostavljena je stalna dobava vode preko hidranta iz obližnje tvrtke, a DVD-o Bedenec je sa svojom AC vodu dovozio na požarište iz DVD-a Ivanec gdje je punio cisternu. Požar je lokaliziran oko 20 sati, tj.  širenje požara potpuno je spriječeno. Preostalo je samo izvaditi uskladišteni, natopljeni karton kojeg je bilo oko 30 tona. Uz pomoć radnog stroja tvrtke Iskopi MS to je završeno u 23:50 sati. Nakon što je sav karton koji je izvezen iz skladišta natopljen vodom, radi sprječavanja ponavljanja požara, provjereno je i dodatno natopljeno krovište.

Na intervenciji su sudjelovali:

DVD Ivanec:                NV, AIL, ŠV, TV, ZV                  16 vatrogasaca

DVD Bedenec:             AC                                           3 vatrogasca

DVD Gačice                 NV                                           5 vatrogasaca

DVD Lepoglava            AC                                           3 vatrogasca

JVP Varaždin                AC                                           3 vatrogasca

PP Ivanec                                                                    6

HEP                                                                             2

Za gašenje požara utrošeno je ukupno oko 150 000 litara vode.

Povratak u DVD bio je u 00:25 sati.

Kategorija intervencije: