Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

43_Uklanjanje gnijezda stršljenova_Jerovec

Dana, 10.08.2020. u 12:24 sati u  dogovoru sa djelatnicima HZZJZ odrađena je tehnička intervencija sa autoljestvom. Zbog nemogućnosti da sigurno uklone gnijezdo stršljenova na visini, bila je potrebna pomoć sa autoljestvom. Intervencija je završila u 13:23 sati.

Kategorija intervencije: