Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

43. Tehnička intervencija_sanacija krovišta

Dana 20.11.2015. godine u 10:50 sati izašli smo na tehničku intervenciju, sanacija krovišta, na proizvodnoj hali poduzeća ITAS-PRVOMAJSKA d.d. Na intervenciji je sudjelovala AIL i 2 vatrogasca. 

Kategorija intervencije: