Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

40. Tehnička intervencija_otvaranje stana

Dana, 11.11.2015. u 19:15 sati na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju otvaranje stana u Ulici Đure Arnolda 3. Otvaranju stana pristupilo se preko balkona gdje je pod blagim kutom  bio otvoren prozor. Na intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca s autoljestvom. 

Kategorija intervencije: