Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

38_Požar dimnjaka

Dana 28.12.2016. u 19:28 sati na dojavu građana, izašli smo na intervenciju požar dimnjaka u Ulicu žrtava hrv. domovinskih ratova  u Ivancu. Dimnjak je ugašen uz pomoć S aparata za početno gašenje požara. Vlasniku je naloženo da prekine loženje do dolaska dimnjačara. Završetak intervencije u 19:50 sati.

Kategorija intervencije: