Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

38_Ispumpavanje vode_Ivanec

Dana 05.09.2021. godine iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je SMS poruka o tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode u Ivancu. Na mjestu intervencije zatečena je stariju napuštena kuća, a iz podruma (iz vrata i prozora)  izvirala je voda te se slijevala na dvorište susjeda. Ispumpavanje vode je započeto pomoću jedne motorne centrifugalne pumpe i jedne uranjajuće električne pumpe. O svemu su obaviješteni vlasnici kuće koji ne žive u kući i  nisu bili u Ivancu. Kroz nekoliko minuta nabavljen je ključ od  podruma tako da je ispumpavanje bilo olakšano. Dimenzije podruma bile su cca 4x4 metra i u njemu se nalazilo cca 1 metar vode. Intervencija je završila u 20:16 sati.

Kategorija intervencije: