Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

35_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 31.07.2021. u 14:03 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o crijepovima koji vise s krova kuće u Ulici Franje Pusta u Ivancu, te ih je potrebno skinuti. Na intervenciju je upućeno tehničko vozilo sa 4 vatarogasca. Na mjestu intervencije nalazila se stara, prizemna, drvena kuća s koje je dan prije olujni vjetar srušio zabatni zid. Cigle su se srušile na dvorište pokraj kuće u blizini prometnice. Obzirom da se sam objekat ne nalazi neposredno uz prometnicu, a crijepovi koji bi eventualno mogli pasti ne ugrožavaju prolaznike na prometnici, nije bilo potrebe za intervencijom vatrogasaca.

Kategorija intervencije: