Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

32_Ispumpavanje vode Jerovec

Dana, 12.11. 2016. u 08:54 sati, na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz podruma u Jerovec 91. Na intervenciju je izašlo NV sa 5 vatrogasaca. Oko 4 m3 vode koja se nakupila kroz noć, nakon jučerašnje intervencije ispumpano je uz pomoć dvije potopne pumpe. Intervencija je završila u 09:35 sati.

Kategorija intervencije: