Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

31_Ispumpavanje vode

Još jedno ispumpavanje vode iz poplavljenog objekta uslijedilo je 04.05.2018 u 22:34 sati. Intervenciju je odradilo 6 vatrogasaca sa navalnim i zapovjednim vozilom, a  završila je u 00:15 sati. Ispumpano je 30tak m3 vode.

Kategorija intervencije: