Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

30_Požar ugostiteljskog objekta Ivanec

Dana, 04.11.2016. u 03.35 sati na dojavu iz VOC JVP varaždin izašli smo na požar ugostiteljskog objekta "Retro bar" u ulici V. Nazora 46 u Ivancu. U 03:38 na intervenciju su izašla tri vozila (NV, AC, AIL) i 10 vatrogasaca. Na mjestu intervencije kompletan objekt od cca 300m2 zatečen je  u plamenu. Požar je već bio u razbuktaloj fazi. Od VOC JVP Varaždin zatražena je pomoć u vodi i to JVP Varaždin, DVD Bedenec i DVD Lepoglava. Požar je gašen kombiniranom navalom; preko auto-ljestve, unutarnjom i vanjskom sa ukupno 6 mlazeva. Napredovanje požara lokalizirano je oko 5.30 sati kada je započeto  sa spašavanjem inventara  i vrijednosti koje još nisu izgorjele. Uspjeli smo spasiti dva klavira, tri harmonike, desetak računala, projektor i platno iz auto-škole te dio inventaa iz Caffe bara.  Nakon što su vrijednije stvari iznešene van, započeli smo sa sanacijom krovišta i potpunim gašenjem požara. U požaru je izgorjelo  cca 300 m2 prostora auto i glazbene škole, ugostiteljskog objekta  i kompletno krovište na objektu. Požar je potpuno ugašen u 10:00 sati. U intervenciju je ukupno bilo uključeno 10  vozila i  26 gasitelja, a utrošeno je ukupno cca 30m3 vode za gašenje.

Kategorija intervencije: