Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

29_Požar otvorenog prostora Salinovec

Dana 02.11.2016. u 13:10 sati po dojavi iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na požar otvorenog prostora u Salinovec (Čret). Na intervenciju je izašlo ZV i ŠV sa 6 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatekli smo opožarenu površinu od cca 2,5 hA. Do našeg dolaska sa gašenjem je već započeo DVD Salinovec. Uz pomoć naprtnjača, metlanica i na kraju sa vitlom za brzu navalu širenje požara je zaustavljeno. Intervencija je završena u 14:15 sati nakon potpune sanacije ruba požara. Izgorjelo je 2,5 hA trave i nisklog raslinja.

Kategorija intervencije: