Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

28_Požar radnog stroja_Ivanec

Dana, 19.05.2021. iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru radnog stroja u Ulici Josipa Kraša u Ivancu. Istovremeno je došla još jedna dojava o požaru kuće na adresi M. Maleza 26. Obzirom da se radi o starom i novom nazivu ulice, shvatili smo da se radi o istoj intervenciji. Očito je dojavitelj bio udaljen od mjesta intervencije pa je dojavio krivi kućni broj i adresu. Na intervenciju je upućeno NV sa tri vatrogasca i AC sa još tri vatrogasca. Na mjestu intervencije zatečen je radni stroj u potpunosti zahvaćen plamenom. Iz NV razvučena su dva vitla za brzu navalu te je požar u par minuta lokaliziran. Nakon dolaska AC razvučen je još jedan C mlaz. Uz radni stroj koji je bio zahvaćen plamenom bio je parkiran gusjeničar koji je uslijed isijavanja topline počeo gorjeti, što je također vrlo brzo sanirano te je uspješno spriječeno širenje požara. Za gašenje je utrošeno cca 1000 l vode. Na kraju je sa stroja koji je izgorio otpojen akumulator. Intervencija je završila u 16:28 sati. 
Kategorija intervencije: