Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

23. Poplava WE-KR,Ivanec

Na dojavu VOC JVP Varaždin izlazimo na tehničku intervenciju ispumpavanja vode u tvrtku WE-KR u Ivancu, V. Nazora 96D. Izašli smo sa NV, ZV i 13 vatrogasaca. Na putu do mjesta intervencije naišli smo na dosta visoki nivo vode po prometnicama prema mjestu intervencije. Ulica u kojoj se nalazi spomenuta tvrtka bila je poplavljena vodom cca 40-50 cm. Oko tvrtke započeta je gradnja zečjih nasipa i brana od šljunka koji su zbog nadiranja velike količine vode počeli propuštati. Vratili smo navalno vozilo u DVD i vratili se sa kombi vozilom i većom količinom vreća za punjenje pijeska. Istovremeno obavještavamo načelnika Stožera ZiS Grada Ivanca Čedomira Bračka sa situacijom koji dolazi na mjesto intervencije. U neposrednoj blizini nalazi se komunalno poduzeće IVKOM d.d. gdje je uskladišten pijesak koji smo punili u vreće i us pomoć radog stroja dovozili do mjesta postavljanja. Zbog potrebne pomoći uzbunjujemo DVD Salinovec i Bedenec da dođu u ispomoć sa pumpama i ljudstvom. Da bi spriječili daljnje prodiranje vode prema pogonima tvrtke WE-KR započeli smo sa ispumpavajem vode uz pomoć  3 motorne  i jedne električne pumpe, a dolaskom DVDa Salinovec i Bedenec postavljamo još dvije motorne pumpe od po 1000 l/min. Nakon sat vremena ne primjećuje se značajniji pad vode već lagani porast s vanjske strane zečjeg nasipa te smo zečji nasip morali produžiti za dodatnih 100 metara. Već prije bilo je postavljeno cca 50 metara nasipa. Uzbunjujemo DVD Radovan, Margečan i Gačice koji dolaze sa ljudstvom i motornim pumpama. postavljamo još dvije motorne pumpe i prepumpavamo vodu preko zečjeg nasipa. Nivo vode s unutarnje strane nasipa u krugu tvrtke opada i uspjevamo zaustaviti dodatno prodiranje vode u pogon. U večernjim satima(oko 20:00 sati ) primjećuje se opadanje nivoa vode s vanjske strane nasipa. U 21:00 sati dio vatrogasaca ja upućen kućama na odmor dok je kroz noć organizirano dežurstvo po dva sata. Oko 23 sata nivo vode je značajno pao te smo samo nastavili ispumpavati šahtove kroz koje su nadirale podzemne vode. Prepumpano je cca 500 m3 vode.

Kategorija intervencije: