Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

2. Požar plinske kotlovnice PŠ Salinovec

Na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na požar plinske kotlovnice u Područnu školu "Tina Ujevića" u Salinovcu. Izašli smo s NV, AC i 8 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da je domar već zatvorio plin, a el. energija je automatski isključena. Kroz ulazna vrata izlazila je velika količina gustog crnog dima koji je bio spušten na pola metra od poda. Vrata prema ostalim prostorima škole, bila su zatvorena.  Navalna grupa opremljena aparatima za zaštitu dišnih organa i vitlom za brzu navalu ulazi u kotlovnicu i unutar jeden minute lokalizira požar s 20 litara vode. Nadtlačnim ventilatorom provjetravamo prostor kotlovnice, a plamen koji se još nazirao ispod poklopca plinskog kotla do kraja gasimo s CO2 aparatom. Požarom je bila zahvaćena  automatika na jednom od plinskih kotlova. Objekt je osiguran od požara. Nakon što je utvrđeno da ne postoji opasnost za ponavljanje požara, vratili smo se u DVD.

Kategorija intervencije: