Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

10_Vatrodojava _Spar

Dana, 23.03.2024. iz VOC-a JVP Varaždina, po Vatrodojavi iz trgovine Spar, zaprimljena je dojava o intervenciji. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 5 vatzrogasaca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da nema potrebe za našom intervencijom. 

Kategorija intervencije: