Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

09_Uklanjanje leda s krova zgrade _Ivanec

Dana, 01.03.2018. U 13:32 sati zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja ledenih siga sa krova zgrade na Trgu hrvatskih Ivanovaca 3 u Ivancu. Na intervenciju je upućena Autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Uz pomoć autoljestve iz košare su uklonjene velike ledene sige koje su visjele točno iznad ulaza u poslovni prostor i prijetile prolaznicima. Intervencija je završila u 14:22 sati.

Kategorija intervencije: