Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

08_Uklanjanje leda s krova sportske dvorane_Ivanec

Velika količina snježnih oborina i niske temperature, ovih dana  uzrokovale su stvaranje leda i ledenih siga na krovovima objekata u Ivancu. Iz tog razloga je dana, 28.02.2018. u 17:10 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena dojava o velikim ledenim sigama koje vise sa krova sportske dvorane Srednje škole u Ivancu. Na intervenciju je upućena autoljestva i zapovjedno vozilo sa 6 vatrogasaca. Iz košare autoljestve, uz pomoć čaklje, uklonjene su ledene sige na duljini 50tak metara krova. Neke sige su bile dugačke i do 3 metra pa je postojala potencijalna opasnost da padnu na učenike u prolazu. Intervencija je uspješno završena u 18:20 sati.

Kategorija intervencije: