Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

04_Tehnička intervencija uklanjanja snijega s objekta_Ivanec

Dana 23.01.2023. godine u jutarnjim satima zaprimljena je dojava o potrebi za uklanjanjem snijega sa sportskog objekta. Prilikom intervencije uklonjena je veća količina snijega sa sportskog objekta kojem je prijetilo urušavanje zbog velike količine mokrog snijega koji je napadao kroz noć. Na intervenciji je sudjelovalo 6 vatrogasaca sa tri vozila.

Kategorija intervencije: