Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

04_Spašavanje u prirodi_Žgano vino

Dana, 10.01.2021. iz VOC-a  JVP Varaždin zaprimljena je dojava o vozilima koja su zapela na zaleđenoj cesti od Žganog Vina prema vrhu Ivanščice. Na intervenciju je upućeno zapovjedno vozilo sa 5 vatrogasaca, dok su još tri vatrogasca ostala u DVD-u u pripravnosti. Dolaskom na mjeso intervencije ustanovljeno je da se ne radi o jednom vozilu, već o desetak vozila koja su jedno iza drugog ostala na zaleđenoj cesti po kojoj se nije bilo sigurno voziti, obzirom da je prilikom pokušaja kretanja prema dolje dolazilo do okretanja vozila. Vatrogasci su privremeno zaustavili kretanje vozilima prema Žganom Vinu dok se ne stvore sigurni uvijeti na prometnici. Kontaktiran je PZC (nadležni za prometnicu prema vrhu Ivanščice), no njihova intervencija posipavanja ceste nije odobrena jer kako su rekli ne znaju tko će platiti sol i šljunak. Kontaktiran je C112 da oni pokušaju organizirati posipanje prometnice, no i tu je dobivena informacija da ne mogu poduzeti ništa dok ne vide plan održavanja prometnica i tko je nadležan. Obzirom da je u pitanju bilo desetak osobnih vozila sa punicima, da je bilo hladno i počelo se mračiti, kontaktiran je Ivkom d.d. (zimska služba) koji su istog trenutka reagirali i  na mjesto intervencije poslali dežurno teretno vozilo sa ralicom koje je cca 1000m prometnice prema vrhu Ivančice posipalo sa solju i šljunkom kako bi se vozila sa promrzlim ljudima mogla spustiti u podnožje planine. Nakon što su sva vozila prošla kritični dio zaleđene prometnice, uslijedio je povratak u DVD. Intervencija je završila u 17:48 sati.

Kategorija intervencije: