Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

03_Požar dimnjaka_Ivanečki Vrhovec

Dana 25.01.2022. godine u 08:53 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka na Ivanečkom Vrhovcu. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo s 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije zatečen je dimnjak koji je gorio žarom i plamenom. Dimnjak je ugašen uz pomoć aparata za početno gašenje požara. Preostali žar u dimnjaku je uklonjen pomoću dimnjačarske četke.. Vlasnica je upozorena na zabranu loženja do dolaska dimnjačara. Drvena međustropna i krovna konstrukcija  pregledana je pomoću termovizijske kamere.  Na intervenciju su uzbunjeni i pripadnici DVD-a Salinovec, no nije bilo potrebe za njihovim izlaskom i interveniranjem.  Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 09:46 sati.

Kategorija intervencije: