Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

03_ Požar osobnog vozila

Dana, 04.02.2016. godine u 06:31 sati, na dojavu iz VOC-a JVP Varaždin izašli smo na  intervenciju požara osobnog vozila u Koškovcu.  Dolaskom na mjesto intervencije prvi dio vozila je bio u plamenu. Vozačica vozila je već prije izašla i bila je izvan opasnosti. Gašenju smo pristupili s dva vitla za brzu navalu sa pjenom, a utrošeno je oko 300 litara vode i 2-3 litre pjenila. Na intervenciji je sudjelovalo 6 vatrogasaca s navalnim vozilom i autocisternom. Nazočni su bili i djelatnici PP Ivanec.

Kategorija intervencije: