Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 135 godine

02_Tehnička intervencija u prometu_Ivanec

Dana, 07.01.2023. u 17:30 sati zaprimljena je dojava o  prometnoj nesreći i požaru vozila sa unesrećenom osobom u Ivancu. Na intervenciju je upućeno NV i AC sa 9 vatrogasaca.  Na mjestu intervencije zatečena su dva vozila koja su sudjelovala u nesreći. Obzirom da nije bilo potrebe za interveniranjem jer nije bilo požara, na vozilu je iz predostrožnosti otpojen akumulator. Intervencija je završila u 17:55 sati. 

Kategorija intervencije: