Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 136 godina

01_Uklanjanje grana s drveta

Prema dojavi iz komunalne tvrtke Ivkom d.d. Ivanec, u gradskom parku je na starom stablu kestena pukla grana te se nagnula na drvo do njega. Obzirom da je postojala opasnost da  se grana pomakne i padne na prolaznike ili vozila, uz pomoć AIL(automobilske izvlačne ljestve) smo je iz košare izrezali na manje komade i spustili na tlo.  Na intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca. Nazočni su bilii  djelatnici PP Ivanec i komunalnog poduzeća Ivkom d.d.

Kategorija intervencije: